WhatsApp Image 2022-09-11 at 16.48.12 (1)

השתלמות לעובדי אגודת המים בנושא התמר

עובדי אגודת המים סיירו בבית האריזה צמח אבוקדו. העובדים למדו על תהליכי האריזה והשיווק של הפרי ועל האתגרים העומדים בפני בתי האריזה במאה ה-21. תודה רבה ל(תיוג דיאגו אופן) מנכ”ל צמח אבוקדו על הסיור המעניין וההסברים המקיפים