ירמוך 10

טקס חנוכת מערכת סולארית במאגר ירמוכים

אגודת המים עמק הירדן חברה לחברת נופר אנרגיה לפרויקט של מערכת סולארית צפה על המים לייצור חשמל. 

מטרת הפרויקט היא שמירה על המים באמצעות צמצום האידוי הגבוה והשנייה הפקת חשמל על ידי ניצול אנרגית השמש. 

בפרויקט זה כולנו מרוויחים אנרגיה ירוקה, שמירה על הסביבה וגם יעילות כלכלית בהפחתת המרכיב היקר ביותר בהפקת המים.

מאגר ירמוכים נבנה ע”י אגודת המים במסגרת הסכם השלום עם מדינת ירדן בשנת 1994 לטובת אגירת מי הירמוך, לצורך השקיה חקלאית והעברת מים לצבירה בכנרת והוא הגדול מבין מאגרי המים בעמק הירדן.

מערכת זו מצטרפת למערכת קיימת במאגר אשדות יעקב.