מפגש רכזי השקיה ומגדלים

במפגש אנשי האגודה סקרו ועדכנו בנוגע למגמות וההתרחשויות במשק המים ובפרויקטים השונים שמבצעת בימים אלו האגודה.

אנו גאים לעמוד לצד החקלאים ולעבוד בשיתוף פעולה.