תרומה לקידום השילוב והקמת סניף כנפיים ש ל קרמבו בבית איל

אגודת המים תרמה כסף על מנת לפתוח סניף של “כנפיים של קרמבו” בבית איל שבאשדות יעקוב.

בית איל הוא מרכז ספורט, בריאות, תרבות, שילוב והנצחה יחיד במינו שהוקם על ידי אורנה שמעוני לזכרו ולאור מורשתו של בנה, סגן איל שמעוני, שנפל ב 1997 בריחן.
ייעודו של הבית הוא שילוב אנשים עם מוגבלויות עם כל רבדי הקהילה בכל הפעילויות.