אודות

אגודת המים בעמק הירדן הוקמה ב- 1978 ומספקת מים לשטחי החקלאות הפרוסים בעמק הירדן.
בנוסף מספקת האגודה מי שתייה לכל אזור דרום עמק הירדן וצפון עמק המעיינות ומתחזקת מערכות ניקוז וביוב.

אספקת מים לחקלאות

חלוקת הקרקעות בעמק בתחילת המאה הקודמת, בה לכל קיבוץ יש שטחים הפזורים בכל העמק, הובילה למימוש הרעיון להתאחד בנושא המים. האיחוד הזה הוליד בשנת 1978 את הקמת אגודת המים עמק הירדן במתכונתה הנוכחית, וחברים בה 12 קיבוצים בדרום עמק הירדן המוניציפאלי: דגניה א’, דגניה ב’, תל קציר, כנרת, אשדות יעקב איחוד ומאוחד, אפיקים בית זרע, אלומות, מעגן, מסדה ושער הגולן.

הקמת אגודת המים נועדה לאפשר לחקלאי הקיבוצים השותפים לייצר תשתית יעילה של התמודדות עם אתגרי האזור בכל ההיבטים – הפקת המים מכל מקור מים אפשרי, הולכת המים לשטחים המיועדים בטכניקות מגוונות, התמודדות עם מליחות משתנה והצורך לספק מים בהפרשי גובה אדירים והכל בכפיפות לעלות מים שתאפשר חקלאות תחרותית ומפרנסת באמצעות 6 תחנות שאיבה השואבות מ- 3 מקורות מים הירמוך, הירדן והכנרת נשאבים המים ל- 13 מאגרים תפעוליים ובעזרת 15 תחנות להגברת לחץ נשאבים המים בלחץ לשטחי עמק הירדן, רמת פורייה, ובקעת יבנאל, רמת סירין, גליל תחתון, מושבה מנחמיה ועמק המעיינות. האגודה מספקת כ- 60 מיליון מ”ק בשנה לכ- 100,000 דונם שטחי חקלאות.

חלוקת הקרקעות בעמק הירדן, שהתבצעה במשך עשרות שנים, בין קיבוצים שעלו על הקרקע בשנים שונות, בקצב לא אחיד של רכישת קרקעות וגאולתם, פינוי אדמות והכשרתן, הביאו למצב בו אין לקיבוצי עמק הירדן משבצת אחת אינטגרלית של קרקע. שטחי העיבוד של הקיבוצים מפוזרים על פני כל העמק ומעורבבים זה בזה. מצב זה חייב את האגודה לפתח מערכות השקיה, דישון והספקה אחת לכלל המשקים ולכלל שטחי עמק הירדן הידועה בשם “ירדן 2000”, שהיא חלק אינטגרלי מהשירות שאגודת המים מספקת לחבריה. אגודת המים מסננת ומכלירה באופן שוטף וקבוע את כל המים לחקלאות על מנת לשפר את איכותם.

מערכת ההשקיה הנרחבת והמורכבת של אגודת המים, מבוקרת ומפוקחת ע”י מערכות השקיה, בקרה, מניה וחיוב משוכללות ביותר, אשר מתופעלות מתוך חדר בקרה מוגן המשמש גם כחמ”ל לשעת חירום.
אחריות האגודה לאספקת מים לחקלאות מתחילה במקורות המים (ירמוך, ירדן וכנרת) ומסתיימת למעשה בשטחי החקלאות של המשקים (טפטפות וממטרות).

אגודת המים - מפעל חיוני

אגודת המים הוכרה ע”י מוסדות המדינה כ”מפעל חיוני” להספקת מים, אשר ככזה מחויבת לפעול בעת משברי מים, רעידות אדמה וחלילה בעתות חירום ביטחוניות.
אגודת המים פיתחה תכנית לשעת חירום אשר אושרה ע”י רשות המים.

מפעל המים מי חצר – מי שתיה

בשנות ה- 80 המוקדמות של המאה הקודמת, הקימה אגודת המים מפעל להספקת מי שתיה לחבריה. מפעל המים עומד בתקני איכות מים של משרד הבריאות, מבוקר ומפוקח כולו ע”י מערכות אוטומציה, מנוטר 24/7 בעזרת מצלמות ועומד בתקני הגנות סייבר.
לא בכדִי, מי השתייה של תושבי עמק הירדן המסופקים מימת הכנרת, חפים מריחות וטעמים של חומרי הכלרה ונחשבים למים הטעימים בארץ.

תפעול מערכות ביוב וניקוז

אגודת המים, עוסקת בניהול ותפעול של מערכות מים, ביוב וניקוז ופועל יוצא מכך, יש בידה אמצעים מתאימים כגון: מצלמות צנרת, ביובית וכיוצ”ב.
המחלקה לתשתיות ביישובים מתחזקת ומתפעלת את מערכות המים והביוב הפנימיות בתוך חצרות היישובים ומספקת את המים ישירות לתושבים המתגוררים ביישובים.