האתגרים מולם ניצבת האגודה - סקירה כללית וכלכלית

הקמת אגודת המים לפני כארבעים שנה נועדה לאפשר לחקלאי הקיבוצים השותפים באגודה לייצר תשתית יעילה של התמודדות עם אתגרי האזור בכל ההיבטים – הפקת המים מכל מקור מים אפשרי, הובלת מים לשטחים מיועדים בטכניקות מגוונות, התמודדות עם מליחות משתנה, והצורך לספק מים בהפרשי גובה אדירים.
כל זאת בכפיפות לעלות מים שתאפשר חקלאות תחרותית ומפרנסת.

שלב ראשון בהפקת המים הוא שאיבה ממקור המים (הירדן, הירמוך או הכנרת) אשר מצריך מלבד ענייני בטיחות ובטחון מים תשתית גדולה של משאבות אדירות כוח, צרכניות חשמל ותחזוקה שידחפו את המים מהמקור הטבעי שלהם למאגר או בריכת ביניים.

הטיפול במים כרוך בהליכים כימיים ומכניים של העברת המים דרך מסננים והוספת חומרים המסייעים לשיקוע גופים במים או טיפול במיקרואורגניזמים במים והכשרתם לייעודם. הליך כזה כרוך בהשקעת מנגנוני סינון וברכישת חומרים שוטפת.

הובלת המים ליעדם מתבצעת באמצעות רשת שלמה של צינורות ומשאבות שתפקידם להביא את המים למשתמש הסופי בלחץ מספיק כדי שמהברז יצאו מים איכותיים בזרם וכמות מספקת. תחזוקת הצנרת מפני פיצוצים, פגיעות שונות, בלאי וכן תחזוקת המערכות חייבת להיות ללא פשרות כיון שמים הם בסיס החיים ואין לנו את האפשרות לדחות או להתעכב אלא לטפל בכל באופן מיידי.

אחסון המים במאגרים / בריכות בגובה של כ- 100 מטר, מאפשר לספק מים בלחץ לחלק ניכר מהעמק ללא אמצעים נוספים, וככל שנדרש לחץ מים גבוה יותר, אנו נעזרים במשאבות לשאיבה נוספת. אולם כאשר צריך לספק מים לאזור אלומות או לאזור סירין, לאור העובדה שאין מקורות מים אחרים, אנו דוחפים את המים פשוטו כמשמעו לגובה של עד 600 מטר.

כלכלת המים כוללת מספר גורמים נוספים שלכל אחד תפקיד בעל חשיבות מכרעת:

משרד החקלאות

משרד החקלאות

עוסק בהקצאת כמויות המים לחקלאות. בידיו לקבוע לשבט או לחסד את עצם קיום הפעילות החקלאית, בנוסף לכך, שינוי בהקצבות המים גורר שינוי בסוגי הגידולים החקלאיים. לדוגמא – מי שהתנודות בהקצאות המים שלו גבוהות לא יכול לנטוע מטעים הצריכים מים בקביעות לאורך שנים ולכן הוא יפעל לגדל גידולים עונתיים בגמישות מלאה.

מקורות

הזרוע המבצעת של רשות המים בחלק ניכר מאספקת המים.

משרד האנרגיה

הרשות מהווה את הרגולטור בתחום רישיונות השימוש במים שהם למעשה משאב לאומי, בידיה הכוח להתנהל מול המפיקים השונים ולהפעיל מולם מדיניות ממשלתית. הרשות יכולה לאשר שימוש במי נחלים , לאפשר קידוחים ובארות, להוביל מהלכים שיגררו שימוש במי קולחין (ביוב מטופל ברמות שונות) ואף לקבוע איזה מים יותפלו ובאיזה כמויות.

רשויות מקומיות

תפקיד הרשויות, בעיקר בנושא מי שתייה, הוא לקבל את המים ממפיקי המים ולאפשר אספקתם באופן סדיר לתושבים כמו גם אחריות על מערכות מים וביוב בתחומן.

המציאות הכלכלית במשק המים כיום:

עמק הירדן הינו חריג יחסית במקורות המים המגוונים שהוא מטפל בהם ובפערי הגבהים שהוא נדרש לספק מים. תשתיות המים שבבעלות ובאחריות האגודה, נפגעו במשך שנים בגלל מדיניות בעייתית של המדינה ורשות המים בהתייחסותם להיקף המערכות האלה, ורק לאחר כעשרים שנות התדיינות אושר חידוש התשתיות, שהחל בתחילת 2010, בעקבות הסכם פשרה בין המדינה לאגודה ולקיבוצים החברים באגודה.

התכנית הכוללת שאושרה בוצעה בחלקה ונותרנו עם ההשלמה הנדרשת לקליטת מי קולחין לשימוש חקלאי והתפלה של מים מלוחים שהיום מוזרמים לירדן הדרומי קצת אחרי דגניה.
אנו מנהלים מו”מ מול המדינה וניכר כי שיש מגמה להגיע להסדר שיאפשר השלמת חידוש התשתיות ויצירת מקורות מים יציבים לשנים רבות לחקלאי האגודה וגם לחקלאים שהצטרפו לאגודה במסגרת הרישיון האזורי שהאגודה מתפעלת.

ההשקעות שלפנינו נאמדות בכמה עשרות מיליוני שקלים הדורשים מאיתנו לקיחת התחייבויות ארוכות טווח שאותן אנו משתדלים לעגן ביכולת לקיים חקלאות אשר תוכל לשאת בהתחייבויות אלה.

מלבד ההשקעות העתידיות יש לתחזק את המערך שכבר קיים ועלויותיו.
כמנהל הכספים במערכת מורכבת זו, תפקידי הוא לאפשר לבצע את מטרות האגודה בטווחים הקצרים והארוכים. היציבות כפי שציינתי קודם כמטרה, נועדה לאפשר חקלאות תחרותית, עתירת מטעים, משקי בעלי חיים ואספקת מי שתיה באיכות טובה לאורך זמן.

בכל שנה אנו עורכים תקציב ותחזית הלוקחת בחשבון את הפרמטרים השונים והגזירות החדשות. השנתיים האחרונות היו קשות במיוחד למערך החקלאי- איום מתמיד על עצם קיום החקלאות, וחוסר ודאות מתמשכת ביחס לעלות המים, שיש בהם כדי להעביר חקלאים מרווח להפסד בקלות בלתי נסבלת.