בדיקות מים

אגודת המים בעמק הירדן מבצעת מדי חודש את כל הדיגומים הקבועים בחוק ע"פ תכנית דיגום סדורה שנקבעה ע"י משרד הבריאות.
תוצאות הדיגומים ע"פ פריסת יישובים מתפרסמים באתר משרד הבריאות.