החשבונית החודשית

החשבונית החודשית במלואה
לחצו על החץ לצפיה בחלקי החשבונית
1. פירוט נתוני הצרכן והנכס
(שם, כתובת, יישוב, וכיוצ"ב).
2. פירוט צריכת המים החודשית,
תעריפי המים והסכום לתשלום
3. קריאת מונים
ופרטי מונים
4. התפלגות צריכות הסטוריות
ב-12 החודשים האחרונים.
הקודם
הבא
החשבונית החודשית במלואה
חלקה הראשון של חשבון המים
פירוט צריכת המים החודשית, תעריפי המים
והסכום לתשלום
קריאת מונים
ופרטי מונים
התפלגות צריכות הסטוריות
ב-12 החודשים האחרונים.
הקודם
הבא