צור קשר

למשלוח דואר אגודת המים בעמק הירדן, בניין המועצה האזורית עמק הירדן
מיקוד: 1513200

אגודת המים בעמק הירדן
או
מרכז תשתיות עמק הירדן

04-6751744