WhatsApp Image 2022-08-09 at 12.11.47

אגודת המים והסכם המים עם ממלכת ירדן

שאיבת עודפי מים מהירמוך לאחסון בכנרת החלה עוד בשנת 1979, כיוזמה של אגודת המים עם נציבות המים דאז (היום רשות המים). בפגישות חשאיות של אנשי האגודה ואנשי המים של הממלכה ההאשמית ובעידוד ממשלת ישראל, הסכימו הצדדים על חלוקת המים בירמוך ודאגו לממשה מידי יום ביומו, לעתים תוך סכנת נפשות. בעבודה משותפת זו נוצקו יסודות שיתוף הפעולה והאמון בין הצדדים שהביאו בסופו של דבר, להסכם השלום עם ממלכת ירדן והסכם המים בכללו. בשנת 1993 הקימה אגודת המים את “מפעל ירמוכים”, אותו מפעילה כחלק מהסכם השלום עם ממלכת ירדן. המפעל כולל תעלה המטה את מימי הירמוך לתוך שטח ישראל. המים נאגרים במאגר ירמוכים, מאגר של כ- 700 אלמ”ק, ובאמצעות תחנת שאיבה גדולה נשאבים המים מהמאגר, בחורף לאחסון בכנרת ובקיץ להשקיית השטחים של יישובי עמק הירדן. באמצעות מפעל ירמוכים, מנוצלים כל מימי הירמוך ובכלל זה בעת שיטפונות, ומועברים להשקיית השדות ו/או לאחסון בכנרת בתקופות שאין שימוש במים לחקלאות.את חלקו השני של ההסכם המים עם ירדן, מבצעת חברת מקורות, המספקת מים מהכנרת לתעלת המלך עבדאללה, הנמצאת בעבר הירדן המזרחי והנמתחת מחמת גדר שבצפון ועד לים המלח שבדרום.