סייבר

הקמת הגנה מפני אירועי סייבר למתקני תשתית

בעקבות זכייתנו בקול קורא של רשות המים, ראשון מסוגו, לעידוד טכנולוגיות חדשניות של רשות המים אנו יוצאים בפרויקט משותף עם חברת Iosight, של פיתוח מערכת לזיהוי חדירות סייבר למתקני המים בפרט ומתקני אנרגיה ותשתיות בכלל בתקציב של כמיליון שקלים חדשים.
בתאגידי המים בישראל ובעולם כולו, נעשים ניסיונות פגיעה רבים, ניסיונות הממחישים יותר מתמיד, שאיום הסייבר כבר מזמן אינו תיאורטי בלבד, אלא מוחשי ונדרש להיערך אליו באופן מערכתי רב-שכבתי, בפתרון הנותן מענה מקצה לקצה.
תפיסת ההגנה של המערכת המוצעת בפרויקט זה, חדשנית ומשתמשת בנתונים התפעוליים עצמם כאינדיקציה יעילה לזיהוי תבניות התנהגות חריגות ולהתרעה בזמן אמת לחדירה של גורם עוין למתקן התשתית.
המערכת המפותחת בפרויקט, תאחד בין הממשקים השונים שקיימים כבר ותהווה מרכז לניהול אירועים אשר מטרתו להצליב מידע ולוודא אמיתות הדיווחים, לזהות מיקומי תקלות, ולנהל אירועים במקרים של חדירות אמת. את הפרויקט מנהלים יריב כרמל מנהל מערכות מידע ואבטחת מידע של אגודת המים בעמק הירדן ונתן זוטא מחברת Iosight.