השלמת מפעל ההשבה

השלמת מפעל ההשבה

מפעל השבה, הוא מפעל המנצל את קולחי (ביוב מטוהר) עמק הירדן וטבריה המטופלים במט”ש (מתקן טיפול שפכים) ביתנה, לשימוש חוזר בחקלאות. המפעל ישלב הקמת מתקן התפלה שיזון מהמים המליחים שמוטים מהכנרת, ויהיו בו 4 מאגרים כאשר אחד מהם בגודל של כ- 2 מליוני מ”ק, וצינור באורך של כ- 45 ק”מ לסילוק המים המליחים ממתקן ההתפלה דרומה.