גזירת סרט

מערכת צפה לייצור חשמל סולארי על פני מים הראשונה בישראל- כאן בעמק הירדן

בחודש אוקטובר של שנת 2018 השקנו את המערכת הצפה הראשונה בארץ המחוברת לרשת החשמל במעמד שר האנרגיה, דר’ יובל שטייניץ, גיורא שחם מנהל רשות המים ועידן גרינבאום ראש המועצה. המערכת החדשה מהפכנית ומביאה בשורה חדשה בתחום הסביבה, בייצור אנרגיה ובחיסכון מים. בטקס מרגש ומרשים חנכנו את המתקן המשתרע על שטח של כ – 3 דונמים על פני המאגר. באופן זה, המתקן משתמש בשטחים שכבר מנוצלים לצורכי חקלאות ואינו נזקק לנצל שטחים נוספים. הפרויקט הוקם בשותפות של חברת “נופר אנרגיה” ואגודת המים של עמק הירדן, ואושר על ידי חברת החשמל. למערכת שתי מטרות מרכזיות: האחת, ייצור חשמל תוך שימוש באנרגיה ירוקה והשנייה, הורדת התאיידות המים האדירה בצורה משמעותית, אשר בימים אלו יותר מתמיד יש לנושא חשיבות גדולה מאוד במאבק על השמירה והחיסכון במים בישראל. שר האנרגיה, דר’ יובל שטייניץ, אמר בטקס: “כי פרויקט חשוב זה מתכתב עם מדיניות משרד האנרגיה לגמול את מדינת ישראל מאנרגיה מזהמת עד שנת 2030, ולפתח את ייצור החשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות ובגז טבעי, אשר משפרים את איכות הסביבה ומקטינים את זיהום האוויר”. בימים אלו אנו נמצאים בתהליכי רישוי לעוד כ- 25 מגה וואט על מאגרים נוספים של אגודת המים בעמק הירדן.