חנוכת מערכת סולארית במאגר ירמוכים – צילום ועריכה אבי אריש